Płyn mózgowo-rdzeniowy

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Skład płynu mózgowo-rdzeniowego

Porównanie stężeń substancji w płynie mózgowo-rdzeniowym i osoczu

 

Substancja Stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym Stężenie w osoczu
Glukoza 4,8 mM 8,0 mM
pH 7,34 7,4
Białka 0,35 g/l 70 g/l
Na+ 147 mM 150 mM
Cl- 113 mM 100 mM
K+ 2.9 mM 4,6 mM
HCO3- 23 mM 25 mM

(więcej…)

Układ oddechowy człowieka

Układ oddechowy człowieka

Tchawica

Długość tchawicy (trachea) wynosi 10-12cm.

Od początku tchawicy (na wysokości kręgu C6) do miejsca jej przejścia przez otwór piersiowy górny rozciąga się część szyjna tchawicy. Część piersiowa znajduje się pomiędzy otworem piersiowym górnym a rozdwojeniem tchawicy.

(więcej…)

Budowa serca

Budowa serca

Osierdzie

Osierdzie, czyli tzw. worek osierdziowy to podwójna błona surowicza otaczająca serce. Zbudowana jest z dwóch blaszek:

-blaszka trzewna osierdzia surowiczego (nasierdzie)

-blaszka ścienna osierdzia surowiczego

-osierdzie włókniste (warstwa tkanki łącznej wzmacniająca blaszkę ścienną)

(więcej…)