Budowa serca

Osierdzie

Osierdzie, czyli tzw. worek osierdziowy to podwójna błona surowicza otaczająca serce. Zbudowana jest z dwóch blaszek:

-blaszka trzewna osierdzia surowiczego (nasierdzie)

-blaszka ścienna osierdzia surowiczego

-osierdzie włókniste (warstwa tkanki łącznej wzmacniająca blaszkę ścienną)

Między blaszkami znajduje się jama osierdzia w zawierająca ok. 10 ml płynu osierdziowego.

W miejscach w których blaszka trzewna osierdzia surowiczego przechodzi w blaszke ścienną osierdzia surowiczego (na początku wielkich pni naczyniowych) tworzą się zatoki osierdzia. Są to:

-zatoka poprzeczna osierdzia

-zatoka skośna osierdzia (największy zachyłek jamy osierdzowej)

Budowa serca

Podstawa serca

Tzw. podstawę serca tworzą przedsionki oraz korona serca. Koronę serca tworzą:

-aorta

-pień płucny

-żyły płucne

-żyła główna górna

-żyła główna dolna

Powierzchnie serca

powierzchnie serca

Ściany serca

Budowa ściany serca jest trójwarstwowa. Od najbardziej zewnętrznej są to:

-nasierdzie- część osierdzia surowiczego

-śródsierdzie (sierdzie)- tworzone przez mięsień sercowy:

>oddzielny dla przedsionków i komór

>przedsionki- 2 warstwy

-pasma mięśniowe głębokie- oddzielne dla lewego i prawego

-pasma mięśniowe powierzchowne- wspólne dla obu przedsionków

>komory- 3 warstwy:

-zewnętrzna:

>rozpoczyna się na szkielecie serca

>skośny przebieg włókien

>wspólna dla obu komór

>w okolicy wierzchołka serca tworzy wir serca

-środkowa:

>włókna poprzeczne

>zwykle oddzielne dla obu komór

-wewnętrzna:

>włókna podłużne

-wsierdzie:

-grubość podobna do nasierdzia

-bez wyraźnej granicy przechodzi w błonę wewnętrzną ścian naczyń wychodzących z serca

Struktury anatomiczne znajdujące się w sercu

Wyróżniamy 2 przedsionki serca i 2 komory serca. W prawej części serca przebiega krew odtlenowana, a lewej części serca krew natlenowana. Poniżej wymienione są obecne w nich struktury anatomiczne.

Prawy przedsionek serca

Lewy przedsionek serca

-dół owalny-rąbek dołu owalnego-grzebień graniczny -zastawka dołu owalnego

Prawa komora serca

Lewa komora serca

-grzebień nadkomorowy- wał mięśniowy odzielający 2 drogi przepływu krwi-beleczka przegrodowa-brzeżna-mięśnie brodawkowate:

>przedni

>tylny

>przegrodowe

-mięśnie brodawkowate

>przedni

>tylny

 

Beleczki mięśniowe- funkcja to skurcz komór, wchodzą w skład mięśnia sercowego

Szkielet serca

Szkielet serca- elementy:

-4 pierścienie włókniste:

>na ujściach przedsionkowo-komorowych, przyczep:

-mięśniówka przedsionków i komór

-zastawki przedsionkowo-komorowe

>ujścia pnia płucnego i aorty

-mocniejsze

-2 trójkąty włókniste

>lewy

>prawy:

-znajduje się w nim otwór, przez który przechodzi pęczek przedsionkowo-komorowy układu przewodzącego serca.

-część błoniasta przegrody międzykomorowej

Układ przewodzący serca

Tworzą go komórki mięśniowe o specyficznej budowie- ich cechami charakterystycznymi jest:

-dużo glikogenu

-mało miofibryli

-dużo mitochondriów

-powolna depolaryzacja spoczynkowa- podstawa automatyzmu serca (zdolność do generowania własnych impulsów)

Węzeł zatokowo-przedsionkowy:

-impulsy w rytmie 60-80/minute (prawidłowy rytm zatokowy)

-górna ściana prawego przedsionka, między ujściem żyły głównej górnej i uszkiem prawego przedsionka

Węzeł przedsionkowo-komorowy:

-impulsy w rytmie 40-50/minute

-dno przedsionka prawego, między ujścem zatoki wieńcowej a płatkiem przegrodowym zastawki trójdzielnej

Pęczek przedsionkowo-komorowy (pęczek Hisa):

-impulsy w rytmie 30-40/min

-pień przechodzi przez otwór w prawym trójkącie włóknistym, dzięki czemu łączy przedsionki z komorami

-w części błoniasatej przegrody międzykomorowej dzieli się na 2 odnogi, prawą i lewą. Podążają one ku dołowi, obejmując część mięśniową przegrody międzykomorowej, następnie dzielą siena włókna Purkinjego, które wplatają się w mięśniówkę komór i mięśni brodawkowatych.

Tętnice wieńcowe- zakres unaczynienia:

Tętnica wieńcowa lewa

Tętnica wieńcowa prawa

-2/3 przednie przegrody międzykomorowej-lewy przedsionek-lewa komora-mała część prawej komory

 

Tętnica wieńcowa lewa

 

Tętnica wieńcowa prawa

 

-2/3 przednie przegrody międzykomorowej-lewy przedsionek-lewa komora-mała część prawej komory

 

-1/3 tylna przegrody międzykomorowej-prawyprzedsionek-większość prawej komory-układ przewodzący serca (bez lewej odnogi pęczka Hisa)

Wspólnie

-mięsień brodawkowaty przedni komory prawej

-mięsień brodawkowaty tylny komory lewej

-mięśnie przegrodowe komory prawej

-odnoga lewa pęczka Hisa

 

 

Zastawki serca

Zastawki przedsionkowo-komorowe:

-zastawka trójdzielna- pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą:

 >płatek przedni

>płatek przegrodowy

>płatek tylny

-zastawka dwudzielna- pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą:

 >płatek przedni

>płatek tylny

Zastawki półksiężycowate:

-zastawka aorty:

>płatek półksiężycowaty prawy

>płatek półksiężycowaty lewy

>płatek półksiężycowaty tylny

-zastawka pnia ­płucnego:

>płatek półksiężycowaty przedni

>płatek półksiężycowaty prawy

>płatek półksiężycowaty lewy

Unerwienie serca

Serce unerwione jest przez splot sercowy, który dzieli się na część powierzchowną i głęboką. Część powierzchowna splotu znajduje się on pomiędzy wklęsłą częścią łuku aorty a miejscem podziału pnia płucnego, a część głęboka między aortą a żyłami płucnymi.

Włókna dochodzące do splotu sercowego:

-przywspółczulne- od nerwów błednych (zwalniają prace serca):

>gałęzie sercowe górne

>gałęzie sercowe dolne

-współczulne (przyspieszają prace serca):

>nerwy sercowe piersiowe (pochodzą ze zwojów piersiowych pnia współczulnego Th1- Th4)

>nerwy sercowe szyjne (pochodzą z 3 zwojów szyjnych)

 

Cykl pracy serca

Faza 1 (0,1s) – skurcz przedsionków, komory rozkurczone

Faza 2 (0,3s)- skurcz komór, równoczesny rozkurcz przedsionków

Faza 3 (0,4s) -Rozkurcz całego serca, czyli okres pauzy

Tony serca

Pierwszy ton serca

Drugi ton serca

-zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych-dłuższy-niższy -zamknięcie zastawek półksiężycowatych-krótszy-wyższy

Miara sprawności pracy serca

Objętość wyrzutowa serca- ilość krwi wyrzucana do aorty przy skurczu, normalnie 75-80 ml, przy wysiłku nawet 200 ml.

Pojemność minutowa serca- ilość krwi tłoczonej przez jedną z komór w ciagu minuty. W spoczynku wynosi 5,5l, przy dużym wysiłku nawet 25l. U osób wytrenowanych, przy wysiłku zwiększa się głównie objętość wyrzutowa serca, natomiast u ludzi niewytrenowanych obserwuje się głównie wzrost tętna.

 

 

Źródła grafik użytych w tekście:

Anatomia Gray Tom 2

https://solutionshealthcare.files.wordpress.com/2011/06/tips-for-a-healthy-heart.jpg

Similar Posts
1) 80g tlenku magnezu (proszku) Rp Megnesii oxydii    ...

Nie ma jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Zostaw komentarz


Imie (obowiazkowe)

Email (obowiazkowy)

Strona internetowa