Mięśnie Klatki Piersiowej

Mięśnie klatki piersiowej- anatomia

Mięśnie powierzchowne klatki piersiowej:

-mięsień piersiowy większy (pectoralis major muscle)

-mięsień piersiowy mniejszy (pectoralis minor muscle)

-mięsień zębaty przedni (serratus anterior muscle)

-mięsień podobojczykowy (subclavius muscle)

Mięśnie głębokie (właściwe) klatki piersiowej:

-mięśnie międzyżebrowe

>mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne (external intercostal muscles)

>mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne (internal intercostal muscles)

>mięśnie miedzyżebrowe najgłębsze (innermost intercostal muscles)

-mięśnie podżebrowe (subcostalis muscle)

-mięsień poprzeczny klatki piersiowej (transversus thoracis muscle)

tętnice mięśnie nerwy międzyżebrowe

Przepona

przepona anatomiaPrzepona (diaphragm) dzieli się na 3 części- mostkową, żebrową i lędźwiową.

Część mostkowa przepony – rozpoczyna się na wyrostku mieczykowatym mostka.

Część żebrowa przepony- początek na chrząstkach żeber VII- XII (na ich wewnętrznej powierzchni)

Część lędźwiowa przepony, składa się z następujących elementów:

-odnoga prawa- przyczep na przedniej powierzchni kręgów L1-L3

-odnoga lewa- przyczep na przedniej powierzchni kręgów L1 i L2

-więzadło łukowate pośrodkowe (median arcuate ligament) – pomiędzy odnogami przepony

-więzadło łukowate przyśrodkowe (medial arcuate ligament)- pomiędzy trzonem pierwszego kręgu lędźwiowego do wyrostka żebrowego tego samego kręgu- nad mięśniem lędźwiowym większym

-więzadło łukowate boczne (lateral arcuate ligament)- biegnie pomiędzy wyrostkiem żebrowym pierwszego kręgu lędźwiowego a dwunastym żebrem- nad mięśniem, czworobocznym lędźwi

Wszystkie części przepony kończą się w środku ścięgnistym (central tendon)

Otwory w przeponie:

-rozwór aortowy- (aortic hiatus) zawartość:

>aorta

>przewód piersiowy

>znajduje się na wysokości 12 kręgu piersiowego

-rozwór przełykowy (esophageal hiatus) – zawartość:

>przełyk

>pnie błędne

>znajduje się na wysokości 10 kręgu piersiowego

-otwór żyły głównej dolnej (caval opening) – zawartość:

>żyła główna dolna

>nerw przeponowy prawy

>znajduje się na wysokości 8 kręgu piersiowego

Mięśnie oddechowe

Mięśnie wdechowe

-przepona- ok. 75% siły wdechu (oddychanie brzuszne)

-mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne (oddychanie żebrowe)

Pomocnicze mięśnie wdechowe- używane przy maksymalnym wdechu:

-mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe  (sternocleidomastoid muscles)

-mięśnie pochyłe (scalenus muscles)

-mięśnie piersiowe większe i mniejsze (pectoralis major, minor muscles)

-mięsień zębaty przedni (serratus anterior muscle)

-mięsień zębaty tylny (serratus posterior muscle)

Pomocnicze mięśnie wydechowe- używane przy maksymalnym wydechu:

-mięśnie brzucha

-mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne (internal intercostal muscles)

-mięsięń najszerszy grzbietu (tylko przy kaszlu) (latissimus dorsi muscle)

 

 

Źródła grafik uzytych do wykonania ilustracji zawartych w tekście:

Atlas Anatomii Nettera

Anatomia Gray Tom 2

http://howto-get-rid-of.net/wp-content/uploads/2014/03/human-chest.jpg

Similar Posts
1) 80g tlenku magnezu (proszku) Rp Megnesii oxydii    ...

Nie ma jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Zostaw komentarz


Imie (obowiazkowe)

Email (obowiazkowy)

Strona internetowa