Splot ramienny i mięśnie kończyny górnej

Splot ramienny

Nerwy części nadobojczykowej splotu ramiennego (nerwy krótkie):

-nerw podobojczykowy (subclavian nerve)

-nerw nadłopatkowy (suprascapular nerve)

-nerw grzbietowy łopatki (dorsal scapular nerve)

-nerwy podłopatkowe (subscapular nerves)

-nerw piersiowy długi (long thoracic nerve)

-nerw piersiowy przyśrodkowy (medial pectoral nerve)

-nerw piersiowo-grzbietowy (thoracodorsal nerve)

-nerw piersiowy boczny (lateral pectoral nerve)

Nerwy części podobojczykowej splotu ramiennego (nerwy długie):

-nerw mięśniowo-skórny (musculocutaneus nerve)

-nerw pośrodkowy (median nerve)

-nerw promieniowy (radial nerve)

-nerw pachowy (axillary nerve)

-nerw skórny ramienia przyśrodkowy (medial antebrachial cutaneus nerve)

-nerw skórny przedramienia przyśrodkowy (medial brachial cutaneus nerve)

Splot ramienny-schemat

splot ramienny schemat

Mięśnie kończyny górnej

Mięśnie obręczy barkowej

-Mięsień podłopatkowy (subscapularis muscle)

-Mięsień obły większy (teres major muscle)

-Mięsień obły mniejszy (teres minor muscle)

-Mięsień naramienny (deltoid muscle)

-Mięsień nadgrzebieniowy (supraspinatus muscle)

-Mięsień podgrzebieniowy (infraspinatus muscle)

mięśnie obręczy barkowej

Mięśnie ramienia

Grupa przednia mięśni ramienia:

-Mięsień dwugłowy ramienia (biceps brachii muscle)

-Mięsień kruczo-ramienny (coracobrachialis muscle)

-Mięsień ramienny (brachialis muscle)

Grupa tylna mięśni ramienia:

-Mięsień trójgłowy ramienia (triceps brachii muscle)

-Mięsień łokciowy (anconeus muscle)

mieśnie ramienia

Mięśnie przedramienia

Grupa przednia mięśni przedramienia:

-Warstwa powierzchowna:

>Mięsień nawrotny obły (pronator teres muscle)

>Mięsień zginacz nadgarstka promieniowy (flexor carpi radialis muscle)

>Mięsień dłoniowy długi (palmaris longus muscle)

>Mięsień zginacz palców powierzchowny (flexor digitorum superficialis muscle)

>Mięsień zginacz nadgarstka łokciowy (flexor carpi ulnaris muscle)

-Warstwa głęboka:

>Mięsień zginacz głęboki palców (flexor digitorum profundus muscle)

>Mięsień zginacz kciuka długi (flexor pollicis longus muscle)

>Mięsień nawrotny czworoboczny (pronator quadratus muscle)

grupa przednia mięśni przedramienia

Grupa tylna mięśni przedramienia:

-Warstwa powierzchowna

>Mięsień prostownik palców (extensor digitorum muscle)

>Mięsień prostownik palca małego (extensor digiti minimi muscle)

>Mięsień prostownik nadgarstka łokciowy (extensor carpi ulnaris muscle)

-Warstwa głęboka

>Mięsień prostownik długi kciuka (extensor pollicis longus muscle)

>Mięsień prostownik krótki palucha (extensor pollicis brevis muscle)

>Mięsień odwodziciel długi kciuka (abductor pollicis longus muscle)

>Mięsień prostownik wskaziciela (extensor indicis muscle)

grupa tylna mięśni przedramienia

Grupa boczna mięśni przedramienia:

-mięsień ramienno-promieniowy (brachioradialis muscle)

-mięsień prostownik nadgarstka promieniowy długi (extensor carpi radialis longus muscle)

-mięsień prostownik nadgarstka promieniowy krótki (extensor carpi radialis brevis muscle)

-mięsień odwracacz (supinator muscle)

grupa boczna mięśni przedramienia

Mięśnie dłoni

Mięśnie kłębu kciuka:

-mięsień przeciwstawiacz kciuka (opponens pollicis muscle)

-mięsień odwodziciel krótki kciuka (abductor pollicis brevis muscle)

-mięsień zginacz krótki kciuka (flexor pollicis brevis muscle)

-mięsień przywodziciel kciuka (adductor pollicis muscle)

Mięśnie kłębu palca V:

-mięsień odwodziciel palca małego (abductor digiti minimi muscle of hand)

-mięsień zginacz krótki palca małego (flexor digiti minimi brevis muscle of hand)

-mięsień przeciwstawiacz palca małego (opponens digiti minimi muscle)

Mięśnie środkowe ręki:

-mięśnie glistowate (lumbrical muscles of hand)

-mięśnie międzykostne grzbietowe (dorsal interosseous muscles of hand)

-mięśnie międzykostne dłoniowe (palmar interosseous muscles of hand)

Tabakierka anatomiczna

Ograniczenia tabakierki anatomicznej:

-Góra: Troczek prostowników

-Przyśrodkowo: ścięgno mięśnieprostownika długiego kciuka

-Bocznie: ścięgno mięśnia odwodziciela długiego kciuka + ścięgna prostownika krótkiego kciuka

-Dno: kość łodeczkowata + kość czworoboczna

Zawartość tabakierki anatomicznej:

-tętnica promieniowa + towarzyszące naczynia żylne

-ścięgna mięśni promioniowych nadgarstka długiego i krókiego

-żyła odpromieniowa

-gałąź powierzchowna nerwu promieniowego

-tętnica grzbietowa śródręcza I + naczynia żylne

-naczynia chłonne

Kanał nadgarstka

Kanał nadgarstka-ograniczenia:

-Góra: bruzda nadgarstka

-Dół: troczek zginaczy

-Przyśrodkowo: kość grochowata + hacyzk kości haczykowatej

-Bocznie: guzek kości czworobocznej większej + guzek kości łodeczkowatej

Zawartość kanału nadgarstka:

-Nerw pośrodkowy

-ścięgno mięśnia zginacza długiego kicuka

-ścięgno mięśnia zginacza powierzchownego palców

-ścięgno mięśnia zginacza głębokiego palców

Similar Posts
1) 80g tlenku magnezu (proszku) Rp Megnesii oxydii    ...

Nie ma jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Zostaw komentarz


Imie (obowiazkowe)

Email (obowiazkowy)

Strona internetowa