Obręcz kończyny dolnej

Kości miednicy

Miednica (pelvis) składa się z dwóch kości miednicznych połączonych spojeniem łonowym oraz kością krzyżową (sacrum), z którą łączą się poprzez stawy krzyżowo-biodrowe.  Kość miedniczna składa się z 3 kości:

-kość biodrowa (ilium)

-kość kulszowa (ischium)

-kość łonowa (pubis)

 

 

miednica

Połączenia obręczy kończyny dolnej

Stawy krzyżowo-biodrowy

Powierzchnie stawowe (pokryte chrząstką szklistą):

-powierzchnia uchowata kości krzyżowej (auricular surface of ilium)

-powierzchnia uchowata kości biodrowej (auricular surface of sacrum)

Więzadła wzmacniające:

  1. Więzadło krzyżowo-guzowe (sacrotuberous ligament)
  2. Więzadło krzyżowo-kolcowe (sacrospinous ligament)
  3. Więzadło krzyżowo-biodrowe przednie (anterior sacroiliac ligament)
  4. Więzadło krzyżowo-biodrowe tylne (posterior sacroiliac ligament)
  5. Więzadło krzyżowo-biodrowe międzykostne (interosseous sacroiliac ligaments)

Staw krzyżowo-biodrowy jest stawem płaskim.

Więzadło krzyżowo- biodrowe przednie więzadło krzyżowo-kolcowe

Więzadło krzyżowo-guzowe więzadło krzyżowo-kolcowe

Spojenie łonowe

Spojenie łonowe (pubic symphysis) łączy gałęzie kości łonowych. Ma nich znajdują się powierzchnie spojeniowe kości łonowych pokryte chrząstką szklistą, między którymi znajduje się krążek międzyłonowy zbudowany z chrząstki włóknistej.

Więzadła wzmacniające (zrośnięte z krążkiem):

  1. więzadło łonowe górne (superior pubic ligament)
  2. więzadło łonowe łukowate (arcuate pubic ligament)

 

Przestwory w ścianach miednicy

1. Otwór kulszowy większy (greater sciatic foramen)

-otwór podgruszkowy (infrapiriform foramen)

-otwór nadgruszkowy (suprapiriform foramen)

2. Otwór kulszowy mniejszy (lesser sciatic foramen)

3. Otwór zasłonowy (obturator foramen)

4. Rozstęp mięśni (muscular space)

5. Rozstęp naczyń (vascular space)

Otwór kulszowy większy- ograniczenia i zawartość

Ograniczenia:

-Góra + bok: wcięcie kulszowe większe

-Dół: więzadło krzyżowo-kolcowe

-Przyśrodkowo+Tył: więzadło krzyżowo-guzowe

Otwór nadgruszkowy i podgruszkowy oddziela mięsień gruszkowaty

Zawartość:

Otwór nadgruszkowy:

-nerw pośladkowy górny (superior gluteal nerve)

-tętnica pośladkowa górna (superior gluteal artery)

-żyły pośladkowe górne (superior gluteal veins)

Otwór podgruszkowy:

-nerw pośladkowy dolny (inferior gluteal nerve)

-tętnica pośladkowa dolna  (inferior gluteal artery)

-żyły pośladkowe dolne (inferior gluteal veins)

-nerw kulszowy (sciatic nerve) (może przebijać mięsień gruszkowaty)

-naczynia sromowe wewnętrzne:

 >tętnica sromowa wewnętrzna (internal pudendal artery)

>żyła sromowa wewnętrzna (internal pudendal veins)

-nerw sromowy (pudendal nerve)

otwór kulszowy większy

Otwór kulszowy mniejszy-ograniczenia i zawartość:

Ograniczenia:

-Góra: więzadło krzyżowo- kolcowe

-Bok: wcięcie kulszowe mniejsze

-Przyśrodkowo+ Dół + Tył: więzadło krzyżowo-guzowe

Zawartość:

-naczynia sromowe i nerw sromowy- owijają się wokół kolca kulszowego i więzadła krzyżowo-kolcowego, po przejściu przez otwór kulszowy mniejszy wnikają do kanału sromowego

-mięsień zasłaniacz wewnętrzny

otwór kulszowy mniejszy

 

Kanał zasłonowy- ograniczenia i zawartość

Kanał zasłonowy (obturator canal) jest kanałem kostno-włóknistym.

Ograniczenia:

-Sklepienie: bruzda zasłonowa kości łonowej, rozciąga się od przedniego do tlnego guzka zasłonowego

-Dno: Brzeg przedni błony zasłonowej + górny brzeg mięśni: zasłaniacza wewnętrznego i zasłaniacza zewnętrznego

Zawartość:

-nerw zasłonowy (obturator nerve)

-tętnica zasłonowa (obturator artery)

-żyły zasłonowe (obturator veins)

-naczynia limfatyczne 

Rozstęp naczyń- ograniczenia i zawartość

Ograniczenia:

-Góra- Więzadło pachwinowe

-Dół: Kość łonowa

-Przyśrodkowo: Więzadło rozstępowe

-Bocznie: łuk biodrowo-grzebieniowy (iliopectineal arch) (dawniej zwany łukiem biodrowo-łonowym)

Zawartość:

-Kanał udowy (femoral canal)

-Żyła udowa (femoral vein)

-Tętnica udowa  (femoral artery)

-Gałąź udowa nerwu płciowo-udowego (femoral branch of genitofemoral nerve)

Rozstęp mięśni- ograniczenia i zawartość

Ograniczenia:

Bocznie: kość biodrowa

Przyśrodkowo: łuk biodrowo-grzebieniowy (iliopectineal arch) (dawniej zwany łukiem biodrowo-łonowym)

Zawartość:

-Mięsień biodrowo-lędźwiowy (iliopsoas muscle)

-Nerw udowy (femoral nerve)

rozstęp mięśni rozstęp naczyń

 

Mięśnie obręczy kończyny dolnej

Mięśnie grzbietowe obręczy kończyny dolnej:

Grupa tylna

-Mięsień pośladkowy wielki (gluteus maximus muscle)

-Mięsień pośladkowy średni (gluteal medius muscle)

-Mięsień pośladkowy mały (gluteus minimus muscle)

-Mięsień naprężacz powięzi szerokiej (tensor fasciae latae muscle)

-Mięsień gruszkowaty (piriformis muscle)

Grupa przednia

-Mięsień biodrowo-lędźwiowy (iliopsoas muscle)

>Mięsień lędźwiowy większy (psoas major muscle)

>Mięsień lędźwiowy mniejszy (psoas minor muscle)

>Mięsień biodrowy (iliacus muscle)

mięśnie grzbietowe obręczy kończyny dolnej unerwienie

Mięśnie brzuszne obręczy kończyny dolnej

-Mięsień bliźniaczy górny (superior gemellus muscle)

-Mięsień bliżniaczy dolny (inferior gemellus  muscle)

-Mięsień zasłaniacz wewnętrzny (obturator internus muscle)

-Mięsień zasłaniacz zewnętrzny (obturator externus muscle)

-Mięsień czworoboczny uda (quadratus femoris muscle)

mięśnie brzuszne obręczy kończyny dolnej unerwienie

 Splot lędźwiowy

Splot lędźwiowy powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych neuromerów L1-L4

Nerwy odchodzące od splotu lędźwiowego:

-Nerw biodrowo-podbrzuszny (iliohypogastric nerve)

-Nerw biodrowo-pachwinowy (ilioinguinal nerve)

-Nerw płciowo-udowy (genitofemoral nerve)

-Nerw skórny uda boczny (lateral cutaneous nerve of tight)

-Nerw zasłonowy (obturator nerve)

-Nerw udowy (femoral nerve)

-Nerw zasłonowy dodatkowy (niestały) (accessory obturator nerve)

Krótkie gałęzie mięśniowe:

-mięśnie międzypoprzeczne boczne

-mięsień czworoboczny lędźwi

-mięsień lędźwiowy większy

-mięsień lędźwiowy mniejszy

Neuromery tworzące poszczególne nerwy

Splot lędźwiowy

Splot krzyżowy

Splot lędźwiowy powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych neuromerów L4 i L5 oraz S1-S5

Nerwy odchodzące od splotu krzyżowego:

-Nerw mięśnia czworobocznego uda

-Nerw mięśnia bliźniaczego dolnego

-Nerw pośladkowy górny (superior gluteal nerve)

-Nerw kulszowy (sciatic nerve)

>Nerw strzałkowy wspólny (common fibular nerve)

>Nerw piszczelowy (tibial nerve)

-Nerw do mięśnia zasłaniacza wewnętrznego

-Nerw mięśnia bliźniaczego górnego

-Nerw pośladkowy dolny (inferior gluteal nerve)

-Nerw do mięśnia gruszkowatego

-Nerw skórny uda tylny (posterior cutaneous femoral nerve)

-Nerw sromowy (pudendal nerve)

-Nerw skórny przeszywający (perforating cutaneous nerve)

-Nerw mięśnia dźwigacza odbytu

-Nerw mięśnia guziczengo

-Gałąź kroczowa nerwu S4 (perineal branch)

Neuromery tworzące poszczególne nerwy:

 

Splot krzyżowy

 

Źródła grafik uzytych do wykonania ilustracji zawartych w tekście:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Blausen_0723_Pelvis.png

Similar Posts
1) 80g tlenku magnezu (proszku) Rp Megnesii oxydii    ...

Nie ma jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Zostaw komentarz


Imie (obowiazkowe)

Email (obowiazkowy)

Strona internetowa