Stawy kończyny górnej

Staw mostkowo-obojczykowy

Sternoclavicular joint

Typ stawu: nieregularny wieloosiowy

Elementy dodatkowe stawu: krążek stawowy

Powierzchnie stawowe stawu mostkowo-obojczykowego:

-wcięcie obojczykowe rękojeści mostka

-koniec mostkowy obojczyka

Więzadła wzmacniające:

-więzadło mostkowo-obojczykowe przednie (anterior sternoclavicular ligament)

-więzadło mostkowo-obojczykowe tylne (posterior sternoclavicular ligament)

-więzadło żebrowo-obojczykowe (costoclavicular ligament)

-więzadło międzyobojczykowe (interclavicular ligament)

Staw mostkowo-obojczykowy- ruchy (staw uczestniczy w tych ruchach biernie):

-ruch kolisty-podczas unoszenia kończyny górnej

-obracanie- przy wysuwaniu łopatki do przodu i do tyłu

-rotacja obojczyka- przy ruchach wahadłowych ramienia

Staw barkowo-obojczykowy:

Acromioclavicular joint

Typ stawu: staw płaski

Powierzchnie stawowe:

-koniec barkowy obojczyka

-wyrostek barkowy łopatki

Elementy dodatkowe stawu: krążek stawowy

Staw barkowo-obojczykowy-więzadła:

-więzadło barkowo-obojczykowe (acromioclavicular ligament)

-więzadło kruczo-obojczykowe: (coracoclavicular ligament)

>więzadło stożkowate (conoid ligament)

>więzadło czworoboczne (quadrate ligament)

Staw ramienny (staw barkowy)

Glenohumeral joint

Typ stawu: kulisty wolny, wieloosiowy

Elementy dodatkowe:

-obrąbek stawowy

-kaletki maziowe- występują w miejscach gdzie ścięgna lub mięśnie przebiegają nad kością, chroniąc je przed urazami ze strony kości

Powierzchnie stawowe stawowe stawu ramiennego:

-wydrążenie stawowe łopatki

-powierzchnia stawowa kości ramiennej

Proporcja wielkości powierzchni stawowej wydrążenia stawowego łopatki i powierzchni stawowej kości ramiennej wynosi 1:4

Więzadła wzmacniające:

-więzadło kruczo-barkowe (coracoacromial ligament)

-więzadło kruczo-ramienne (coracohumeral ligament)

-więzadła obrąbkowo-ramienne (więzadło obrąbkowo-stawowe): (glenohumeral ligaments)

>górne

>środkowe

>dolne

Staw łokciowy

Elbow joint

Składa się z 3 stawów objętych wspólną torebką:

-staw ramienno-łokciowy

-staw ramienno-promieniowy

-staw promienno-łokciowy bliższy

Staw ramienno-łokciowy:

Humeroulnar joint

Typ stawu: staw zawiasowy

Powierzchnie stawowe stawu łokciowego:

-bloczek kości ramiennej

-wcięcie bloczkowate kości łokciowej

Staw ramienno-łokciowy- ruchy:

-zginanie przedramienia (ograniczenie: wyrostek dziobiasty kości łokciwoej)

-prostowanie przedramienia (ograniczenie: wyrostek łokciowy kości łokciowej)

Staw ramienno-promieniowy:

Humeroradial joint

Typ stawu: staw kulisty

Powierzchnie stawowe:

-powierzchnie stawowe główki kości ramiennej

-powierzchnie stawowe dołka stawowego głowy kości promieniowej

Ruchy:

-obracanie do wewnątrz

-obracanie na zewnątrz

-zginanie

-prostowanie

Staw promieniowo-łokciowy bliższy

Proximal radio-ulnar joint

Typ stawu: staw obrotowy jednoosiowy

Powierzchnie stawowe: 

-obwód stawowy kości promieniowej

-wcięcie promieniowe kości łokciowej

 

Staw łokciowy-więzadła:

-więzadło poboczne promieniowe (radial collateral ligament)

-więzadło poboczne łokciowe (ulnar collateral ligament)

-więzadło pierścieniowate kości promieniowej (anular ligament of radius)

-błona międzykostna przedramienia

-struna skośna- pasmo włókniste

Sieć stawu łokciowego:

Tętnica ramienna (brachial artery)

-tętnica poboczna łokciowa górna (superior ulnar collateral artery)

-tętnica poboczna łokciowa dolna (inferior ulnar collateral artery)

-tętnica głęboka ramienia: (profunda brachii artery)

>tętnica poboczna promieniowa (radial collateral artery)

>tętnica poboczna środkowa (medial collateral artery)

Tętnica łokciowa: (ulnar artery)

-tętnica wsteczna łokcia (ulnar recurrent artery)

-tętnica międzykostna tylna (posterior interosseous artery)

>tętnica wsteczna międzykostna (interosseous recurrent artery)

Tętnica promieniowa: (radial artery)

-tętnica wsteczna promieniowa (radial recurrent artery)

Staw promieniowo-łokciowy dalszy

Distal radio-ulnar joint

Typ stawu: staw obrotowy

Powierzchnie stawowe:

-głowa kości łokciowej

-wcięcie łokciowe kości promieniowej

Wzmocniony przez:

-błona międzykostna przedramienia

-struna skośna-pasmo włókniste

Staw promieniowo-nadgarstkowy (staw bliższy ręki):

Radiocarpal joint

Typ stawu: staw elipsoidalny

Powierzchnie stawowe stawu promieniowo-nadgarstkowego:

-koniec dalszy kości promieniowej i krążek stawowy stawu promieniowo-łokciowego dalszego

-szereg bliższy kości nadgarstka (za wyjątkiem kości grochowatej)

Staw promieniowo-nadgarstkowy – więzadła:

-więzadła promieniowo-nadgarstkowe dłoniowe (palmar radiocarpal ligaments)

-wiezadła promieniowo-nadgarstkowe grzbietowe (dorsal radiocarpal ligaments)

-więzadło poboczne łokciowe (ulnar collateral ligament)

-więzadło poboczne promieniowe (radial collateral ligament)

Similar Posts
1) 80g tlenku magnezu (proszku) Rp Megnesii oxydii    ...

Nie ma jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Zostaw komentarz


Imie (obowiazkowe)

Email (obowiazkowy)

Strona internetowa