Układ oddechowy człowieka

Tchawica

Długość tchawicy (trachea) wynosi 10-12cm.

Od początku tchawicy (na wysokości kręgu C6) do miejsca jej przejścia przez otwór piersiowy górny rozciąga się część szyjna tchawicy. Część piersiowa znajduje się pomiędzy otworem piersiowym górnym a rozdwojeniem tchawicy.

Ostroga tchawicy- ostatnia chrząstka tchawicy, rozdziela powietrze napływające do płuc

Rozdwojenie tchawicy ma kąt ok. 50-100 stopni, znajduje się na wysokości między kręgiem Th4 a Th5

Podczas wdechu:

-tchawica wydłuża się o ok 1,5 cm

-rozdwojenie tchawicy obniża się o 1 kręg

-kąt rozdwojenia nieco się zmniejsza

Budowa ściany tchawicy:

-przydanka

-błona włóknista:

>16-20 chrząstek tchawiczych

>między chrząstkami więzadła obrączkowe

-błona śluzowa:

>wielorzędowy nabłonek migawkowy

>gruczoły tchawicze surowiczo-śluzowe

Tylną ściane tchawicy stanowi mięsień tchawiczy (trachealis muscle)

Oskrzela

Oskrzela główne

Oskrzele główne prawe

Oskrzele główne lewe

-średnica 16 mm (większa niż lewego)-długość 2cm (krótsze niż lewe)-bardziej pionowe niż lewe, jest przedłużeniem tchawicy (dlatego ciała obce zdecydowanie częściej wpadają właśnie do niego) -średnica 13mm-długość 4cm-przebiega bardziej pionowo

Oskrzela duże

Zaliczamy do nich:

-oskrzela główne (main bronchi)

-oskrzele płatowe dolne (lower lobar bronchus)

Oskrzela średnie

Zaliczamy do nich:

-oskrzele płatowe górne (superior lobar bronchus)

-oskrzele płatowe środkowe (middle lobar bronchus)

-oskrzela segmentowe (segmental bronchi)

Oskrzela małe

Zaliczamy do nich pozostałe rodzaje oskrzeli (za wyjątkiem oskrzelek stanowiących odrębną grupe)

Płuca

płuca palacza

Płuca palacza

Budowa płuc

Płuco lewe jest:

-dłuższe

-bardziej smukłe

-ma mniejszą objętość

Płaty płuc

Płuco lewe:

-płat górny (superior lobe)

-płat dolny (inferior lobe)

Płuco prawe:

-płat górny (superior lobe)

-płat środkowy (najmniejszy) (middle lobe)

-płat dolny (największy) (inferior lobe)

Powierzchnie płuc:

-powierzchnia śródpiersiowa (mediastinal surface)

-powierzchnia żebrowa (costal surface)

-powierzchnia przeponowa (podstawa płuca) (diaphragmatic surface)

-powierzchnie międzypłatowe (interlobar surfaces) – pokryte są opłucną płucną, która wnika do szczelin między płatami, dzięki temu płaty są względem siebie przesuwalne

płaty płuc

 

Wnęka płuca

Wnęka płuca- struktura anatomiczna, gdzie opłucna ścienna przechodzi w trzewną, przez wnęke płuca przechodzi korzeń płuca

Ilustracje poniżej przedstawiają wnęki naczyniowe płuc oraz wyciski i bruzdy na powierzchni płuc

wnęka płuca prawegownęka płuca lewego

prawe płuco wyciskilewe płuco wyciski

Opłucna

-błona łącznotkankowa (surowicza)

-pokryta nabłonkiem jednowarstwowym płaskim:

>to on wydziela płyn surowiczy (brak gruczołów)

-jest przestrzenią potencjalną z ijemnym ciśnieniem (ok. -0,5 kPa)

>może stać się przestrzenią rzeczywistą w stanach chorobowych, gdy wypełni ją krew/ ropa/ inny płyn

-zapewnia możliwość przesuwania się płuca podczas oddychania bez tarcia o ściany klatki piersiowej

Pojemność płuc

pojemność płuc

 

Liczba oddechów na minute wynosi ok. 16-18

Bodżce dla ośrodka oddychania:

-stężenie dwutlenku węgla i tlenu we krwi tętniczej

-stężenie jonów wodorowych w płynie mózgowo-rdzeniowym

http://cdn3.healthcommunities.com/hcmedia/2011/08/lung_anatomy.jpg

https://classconnection.s3.amazonaws.com/899/flashcards/665899/jpg/p0195apex-141720DB2F66ADF2137.jpg

Similar Posts
1) 80g tlenku magnezu (proszku) Rp Megnesii oxydii    ...

Nie ma jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Zostaw komentarz


Imie (obowiazkowe)

Email (obowiazkowy)

Strona internetowa