Archiwa: Anatomia -

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Płyn mózgowo-rdzeniowy Skład płynu mózgowo-rdzeniowego Porównanie stężeń substancji w płynie mózgowo-rdzeniowym i osoczu   Substancja Stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym Stężenie w osoczu Glukoza 4,8 mM 8,0 mM pH 7,34 7,4 Białka 0,35 g/l 70 g/l Na+ 147 mM 150 mM Cl- 113 mM 100 mM K+ 2.9 mM 4,6 mM HCO3- 23 mM 25... Read More »

Układ oddechowy człowieka

Tchawica Długość tchawicy (trachea) wynosi 10-12cm. Od początku tchawicy (na wysokości kręgu C6) do miejsca jej przejścia przez otwór piersiowy górny rozciąga się część szyjna tchawicy. Część piersiowa znajduje się pomiędzy otworem piersiowym górnym a rozdwojeniem... Read More »

Budowa serca

Osierdzie Osierdzie, czyli tzw. worek osierdziowy to podwójna błona surowicza otaczająca serce. Zbudowana jest z dwóch blaszek: -blaszka trzewna osierdzia surowiczego (nasierdzie) -blaszka ścienna osierdzia surowiczego -osierdzie włókniste (warstwa tkanki łącznej wzmacniająca blaszkę... Read More »

Mięśnie Klatki Piersiowej

Mięśnie klatki piersiowej- anatomia Mięśnie powierzchowne klatki piersiowej: -mięsień piersiowy większy (pectoralis major muscle) -mięsień piersiowy mniejszy (pectoralis minor muscle) -mięsień zębaty przedni (serratus anterior muscle) -mięsień podobojczykowy (subclavius... Read More »

Kończyna górna-zagadnienia kliniczne

Zespół cieśni nadgarstka Zespół cieśni nadgarstka powstaje w wyniku długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego, który przebiega w kanale nadgarstka. Zespół cieśni nadgarstka-przyczyny Zespół nadgarstka może być spowodowany przez obrzęk nerwu lub tkanek go otaczających oraz przez zwężenie kanału nadgarstka powstałe w wyniku zwichnięcia nadgarstka lub złamania którejś z pobliskich kości. Jego powstawanie może być związane z długotrwałym... Read More »

Splot ramienny i mięśnie kończyny górnej

Splot ramienny Nerwy części nadobojczykowej splotu ramiennego (nerwy krótkie): -nerw podobojczykowy (subclavian nerve) -nerw nadłopatkowy (suprascapular nerve) -nerw grzbietowy łopatki (dorsal scapular nerve) -nerwy podłopatkowe (subscapular nerves) -nerw piersiowy długi (long thoracic nerve) -nerw piersiowy przyśrodkowy (medial pectoral nerve) -nerw piersiowo-grzbietowy (thoracodorsal nerve) -nerw piersiowy boczny (lateral pectoral... Read More »

Stawy kończyny górnej

Staw mostkowo-obojczykowy Sternoclavicular joint Typ stawu: nieregularny wieloosiowy Elementy dodatkowe stawu: krążek stawowy Powierzchnie stawowe stawu mostkowo-obojczykowego: -wcięcie obojczykowe rękojeści mostka -koniec mostkowy... Read More »

Kończyna dolna

Stawy kończyny dolnej Staw biodrowy budowa Powierzchnie stawowe stawu biodrowego: -głowa kości udowej -powierzchnia księżycowata na kości miednicznej Staw biodrowy posiada obrąbek stawowy, który obejmuje główke kości udowej za jej... Read More »

Obręcz kończyny dolnej

Kości miednicy Miednica (pelvis) składa się z dwóch kości miednicznych połączonych spojeniem łonowym oraz kością krzyżową (sacrum), z którą łączą się poprzez stawy krzyżowo-biodrowe.  Kość miedniczna składa się z 3 kości: -kość biodrowa (ilium) -kość kulszowa (ischium) -kość łonowa (pubis)  ... Read More »

Jama Ustna- Anatomia

Jama ustna – budowa Na tzw. okolice ustną (ang. oral region) składają się następujące elementy: Jama ustna (oral cavity) Język (tongue) Zęby (teeth) Dziąsła (gingivae) Podniebienie (palate) Migdałki podniebienne (palatine... Read More »