Archiwa: Histologia - Strona 2 z 7 -

Włókna nerwowe izolowane- zdjęcie i opis preparatu

Włókna nerwowe izolowane – zdjęcie preparatu Włókna nerwowe izolowane- opis preparatu -preparat wyczerniony i utrwalony osmem -widoczne osłonki mielinowe utworzone przez hemocyty (komórki Schwanna) -widoczne przewężenia Ranviera (przerwy w osłonce mielinowej) -na preparacie widoczne zarówno włókna mielinowe o przewodnictwie skokowym (szybkim) jak i włókna bezmielinowe o przewodnictwie ciągłym (wolnym) Źródła zdjęć <<<<<Powrót do spisu... Read More »

Zwój nerwowy rdzeniowy – zdjęcie i opis preparatu

Zwój nerwowy rdzeniowy – zdjęcie preparatu Zwój nerwowy rdzeniowy- opis preparatu -otoczony łacznotkankową torebką -zwojem nerwowym nazywamy skupisko neuronów poza centralnym układem nerwowym -zrąb zwoju tworzy tkanka łączna wiotka otaczająca zwojowe komórki nerwowe, będące neuronami rzekomo jednobiegunowymi poprzedzielanymi pęczkami włókien nerwowych -ciała komórkowe neuronów rzekomojednobiegunowych leżą łównie w części obwodowej, pod torebką łącznotkankową -w środkowej... Read More »

Zwój nerwowy autonomiczny – zdjęcie i opis preparatu

Zwój nerwowy autonomiczny – zdjęcie preparatu Zwój nerwowy autonomiczny- opis preparatu -otoczony torebką łącznotkankową -zrąb stanowi tkanka łączna wiotka podtrzymująca komórki zwojowe -komórki zwojowe mają wyraźne, pęcherzykowate jądra i w znacznej ilości ciałka Nissla, otoczone są komórkami glejowymi, zwanymi satelitarnymi -komórki zwojowe są komórkami wielobiegunowymi, mają liczne dendryty i 1 akson -komórki zwojowe nie leżą... Read More »

Pień nerwowy – zdjęcie i opis preparatu

Pień nerwowy – zdjęcie preparatu Pień nerwowy- opis preparatu -pień nerwowy- zwany też nerwem obwodowym -otoczony łącznotkankowym nanerwiem, zawierającym liczne naczynia krwionośne -składa się z równolegle ułożonych pęczków włókien nerwowych które otacza onerwie o budowie podobnej do nanerwia z tym, że utkanie onerwia jest bardziej zbite -wewnątrz pęczka poszczególne włókna nerwowe otoczone są delikatną tkanką... Read More »

Kora móżdżku – zdjęcie i opis preparatu

Kora móżdżku – zdjęcie preparatu Kora móżdżku- opis preparatu -charakterystycznie pofałdowana struktura, składa się z 3 warstw: drobinowej, zwojowej i ziarnistej -warstwa drobinowa- składa się z komórek gwiaździstych małych- leżą powierzchownie, są komórkami wielowypustkowymi o charakterystycznych, zmiennych jądrach i wyraźnych ciałkach Nissla i komórek gwiaździstych dużych (zwanych komórkami koszyczkowymi)- leżą wewnętrznie, są duże i dają... Read More »

Siatkówka oka – zdjęcie i opis preparatu

Siatkówka oka – zdjęcie preparatu Siatkówka oka- opis preparatu Na przekroju wioczne jest 10 warstw siatkówki: 1)Warstwa barwnikowa- nabłonek jednowarstwowy sześcienny z komórkami zawierającymi liczne ziarenka melaniny 2)Warstwa pręcików i czopków- tworzą ją pręciki i czopki komórek receptorowych 3)Błona graniczna glejowa zewnętrzna- zewnętrzne zakończenia komórek glejowych podporowych 4)Warstwa ziarnista zewnętrzna- ciała komórkowe fotoreceptorów wraz z... Read More »

Dwunastnica- zdjęcie i opis preparatu

Dwunastnica- zdjęcie preparatu Dwunastnica- opis preparatu -4 warstwy ściany, charakterystyczne dla układu pokarmowego: >błona śluzowa >błona podśluzowa >błona mięśniowa >przydanka (z tkanki łącznej włóknistej luźnej) -nabłonek walcowaty śluzowo zmieniony -błona śluzowa pofałdowana -błona mięśniowa charakterystyczna dla układu pokarmowego: >wewnętrzna warstwa- okrężne włókna >zewnętrzna warstwa- podłużne włókna -w błonie śluzowej widoczne wyraźnie wykształcone uwypuklenia- kosmki i... Read More »

Gruczoły dna żołądka- zdjęcie i opis preparatu

Gruczoły dna żołądka- zdjęcie preparatu Gruczoły dna żołądka- opis preparatu -4 warstwy ściany, charakterystyczne dla układu pokarmowego: >błona śluzowa >błona podśluzowa >błona mięśniowa >błona surowicza -nabłonek walcowaty śluzowo zmieniony -błona śluzowa pofałdowana -błona mięśniowa charakterystyczna dla układu pokarmowego: >wewnętrzna warstwa- okrężne włókna >zewnętrzna warstwa- podłużne włókna -w błonie śluzowej są widoczne cewkowate gruczoły powstałe przez... Read More »

Przekrój podłużny zęba – zdjęcie i opis preparatu

Przekrój podłużny zęba – zdjęcie preparatu Przekrój podłużny zęba- opis preparatu -widoczna korona i korzeń zęba, między nimi granica- szyjka zęba -jama zębowa widoczna- w koronie to komora zęba, w obrębie korzenia przechodzi w kanał zęba (wypełnia je miazga) -większość korony i korzenia zbudowana z zębiny- w niej widoczne linie przyrostowe, zwane liniami Elmera i... Read More »

Przysadka mózgowa – zdjęcie i opis preparatu

Przysadka mózgowa – zdjęcie preparatu Przysadka mózgowa – opis preparatu -przysadka otoczona jest przez torebke łącznotkankową -w jej budowie możemy wyróżnić część gruczołową (płat przedni) i część nerwową (płat tylny) -w płacie przednim możemy zauważyć naczynia włosowate oraz dwa rodzaje komórek- chromofoby (komórki niebarwliwe) oraz komórki chromofilne (zasadochłonne i kwasochłonne). Kwasochłonne- laktotrofy i somatotrofy; zasadochłonne-... Read More »