EKG serca

Badanie EKG

Elektrokardiografia to zabieg diagnostyczny pozwalający na badanie szerzenia się fali depolaryzacji mięśnia sercowego za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni klatki piersiowej i na kończynach. Pozwala to na wykrycie i zlokalizowanie zmian patologicznych serca, przede wszystkim niedokrwienia mięśnia sercowego.

Jakie schorzenia można wykryć za pomocą EKG?

-niedokrwienie mięśnia sercowego

-zaburzenia rytmu serca

-częstość pracy serca

-zniszczenie fragmentu mięśnia sercowego

-pogrubienie ścian serca

Odprowadzenia EKG

Wykonywanie EKG polega na umieszczeniu na ciele pacjenta elektrod- trzech na kończynach-prawe i lewe przedramie oraz lewa goleń. Niekiedy umieszcza się również dodatkową elektrodę na prawej goleni stanowiącą punkt odniesienia, tzw. ziemie. Elektrody w ekg umieszcza się również na klatce piersiowej, oznaczamy je jako V1-V6, nazywane są przedsercowymi odprowadzeniami Wilsona. Prawidłowe rozmieszczenie elektrod w EKG jest niezbędne do uzyskania dokładnych wyników.

Kolory elektrod w EKG:

EKG kolory-V1-kolor czerwony

-V2-kolor żółty

-V3-kolor zielony

-V4-kolor brązowy

-V5-kolor czarny

-V6-kolor fioletowy

 

 

 

 

-LA (lewa ręka)-kolor zolty

-RA (prawa ręka)-kolor czerwony

-LF (lewa noga)-kolor zielony

-LF (prawa noga)-kolor czarny

 

 

 

W elektrokardiografii wyróżniamy zazwyczaj 12 odprowadzeń:

-I, II i III- dwubiegunowe odprowadzenia kończynowe Einthovena

-aVR, aVL, aVF- jednobiegunowe odprowadzenia kończynowe wzmocnione Goldbergera

-V1-V6-jednobiegunowe odprowadzenia przedsercowe Wilsona

prawidłowe EKG

Prawidłowy wynik EKG

Podłączenie elektrod EKG- video

 Zapis ekg

zapis ekg

Podstawą do zrozumienia jak czytać ekg jest poznanie jego składowych- odstępów, odcinków i załamków:

-linia izoelektryczna- rejestrowana gdy w sercu brak jest jakiejkolwiek aktywności elektrycznej

-załamki- wszystkie odchylenia od linii izoelektrycznej

-odcinki- długość odcinków linii izoelektrycznej pomiędzy załamkami

-odstępy- odcinek razem z sąsiadującym załamkiem

Interpretacja EKG

-odstęp RR- czas trwania jednego pełnego cyklu pracy serca

-odstęp QT- czas trwania potencjału czynnościowego (od początku depolaryzacji do zakończenia repolaryzacji mięśniówki komór)

-załamek P- depolaryzacja mięśniówki przedsionków

-odcinek PQ- przewodzenie depolaryzacji przez węzeł przedsionkow-okomorowy i pęczek przedsionkowo-komorowy

-odstęp PQ- depolaryzacja mięśniówki przedsionków oraz przewodzenie depolaryzacji przez węzeł przedsionkow-okomorowy i pęczek przedsionkowo-komorowy

-zespół QRS- depolaryzacja mięśnia komór

-odcinek ST- początkowa repolaryzacja mięśniówki komór

-załamek T- szybka repolaryzacja mięśniówki komór

-odstęp ST- czas od końca depolaryzacji komór do końca ich repolaryzacji

EKG wysiłkowe

Ten zabieg pozwala na przebadanie pracy serca podczas obciążenia wysiłkiem fizycznym. Badanie nazywane jest również próbą wysiłkową, przeprowadzane jest przede wszystkim u sportowców oraz u osób u których istnieje podejrzenie choroby wieńcowej. Pozwala również na ustalenie jaki wysiłek fizyczny jest dla chorego dopuszczalny. Badanie przeprowadzane jest na bieżni.

holter ekg rozmieszczenie elektrodHolter

Badanie metodą Holtera pozwala na ocenę pracy serca i jej zaburzeń w ciągu całej doby. Na ciele pacjenta umieszczane są elektrody podłączone do urządzenia rejestrującego, które musi pozostać przy pacjencie przez cały czas trwania badania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła zdjęć użytych do wykonania grafik zawartych w tekście:
Pokaż

Similar Posts
1) 80g tlenku magnezu (proszku) Rp Megnesii oxydii    ...

Nie ma jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Zostaw komentarz


Imie (obowiazkowe)

Email (obowiazkowy)

Strona internetowa